Oud Hout, kunst en archeologisch hout

Oud Hout, kunst en archeologisch hout

In 2016/17 werd in de gemeente Veldhoven een groot archeologisch onderzoek gedaan t.b.v woningbouw. Tijdens dit onderzoek vond men 50 houten waterputten stammend uit de IJzertijd tot de Vroege Middeleeuwen. Dit archeologische hout hoefde en kon niet bewaard worden en...