Oud Hout, kunst en archeologisch hout

In 2016/17 werd in de gemeente Veldhoven een groot archeologisch onderzoek gedaan t.b.v woningbouw in de wijk Zilverakkers.
Tijdens dit onderzoek vond men 50 houten waterputten stammend uit de IJzertijd tot de Vroege Middeleeuwen. Dit archeologische hout hoefde en kon ook niet bewaard worden en werd ter beschikking gesteld voor kunstprojecten onder de voorwaarde dat kunstenaars mee zouden werken aan een expositie in 2018.
Voor mij was dit hout een aanleiding om te reflecteren op onze ‘roots’, op de mensen die de basis zijn van onze samenleving van dit moment.